Stációk és a Kálvária

Stációk és a Kálvária

„A stációk arra emlékeztetik a keresztényeket, miként követték egymást az események villámsebesen és hallatlanul erőszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélőszékétől a Golgotáig vezet: néhány százméternyi kanyargós út, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyűrűjében, és az evangélium tanúsága szerint „sok embertől kísérve". (Új Ember)

A keresztény ember jelképesen járja végig Krisztus szenvedésének útját az ítélettől a sírba tételig. A ferences gyakorlatot elismerve XII. Kelemen pápaságának idején 1734-ben engedélyezte a 14 állomásból álló kálváriák felállítását. Településünkön az állomások sárga téglából készültek, félköríves ablakos nyílással, sátortetős fedéssel. Festett, öntöttvas képek jelenítik meg Jézus szenvedésének állomásait, s láthatjuk és kísérhetjük imával, a nagyböjti időszak péntekjein, valamint Nagypénteken, egészen a Golgotáig.

A Stációk a következő jeleneteket ábrázolják:

A stációkat az időjárás, a rongálások, valamint a háborús időszakban ért sérülések is kikezdték. Sorkerült a felújításra, melynek elindítója a Községünkért Mogyoródért Alapítvány volt. Az adományozók anyagi hozzájárulása révén elkészült 2004 Mindenszentek ünnepére, a Temető Bizottság koordináló munkája segítségével. A stációk hátoldalán márványtábla őrzi az adományozók nevét. A keresztút 14 stációs domborműve a Kálváriához vezet.

A Kálvária a római katolikus lakosságú települések, így falunknak is egyik kultikus helye. A keresztútjárás, keresztúti ájtatosság gyakorlásának színtere. A kálvária 1770-ben épült késői barokk stílusban. A kiskápolna egyszerű oltára alatt az Úrkoporsó, felette Piéta-kép volt. Baloldalt az ülő Krisztus szobrát láthattuk. Kétoldalt félkör alakban vezetett fel lépcső Krisztus és a két lator ónból készített szobrához, melyet Őriből hozattak annak idején. Jobb oldalon kis fülkében a lélekharang kapott helyet. Az építmény életveszélyessé vált, ezért elbontották, de bizakodva várjuk az újjáépítését. Jelenleg a köveiből összeállított kőhalom, közepén fakereszttel jelzi a kálvária helyét.

„Végre megkondult fenn a kálvárián a harang.”
Mikszáth Kálmán

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”