Református Templom

Református Templom

A XVIII. század első felében a környékről tucatnyi katonai felmérés és úrbéri térkép készült. Ezek mutatják, hogy már 1724-ben a Zsák utca 9. telek hitéleti használatban volt. Feltételezhető, hogy a vármegye 1733-as összeírásában szereplő fatemplom állt itt. 1834-ben, Varga István rektorságában- zárt udvarban építettek a reformátusok imaházat, melyet ugyanazon alapra építettek ujjá 1880-ban. A tornyot 1927-ben építették a déli homlokzat elé, s az egész épületet templommá alakították Munkácsy Barna László lelkészsége és D. Varga István gondnoksága idején.1901-ben új templomot építettek közegyházi segítséggel és a helyi maroknyi gyülekezet áldozatos munkájával. A templom ezúttal kőből készült.

1834-ben már használtak harangot, de sem torony, sem harangláb meglétére nincs adat. A templom bejárata eredetileg a Mózesszéknél volt, majd az 1926-27-ben épített torony alatt nyitottak újat. A templom a II. világháború idején károkat szenvedett, melyeket 1947-ben javítottak ki. Az észak-déli tengelyű épület déli homlokzat előtti tornya 10 méter magas volt, ez alatt nyílik az egyetlen félköríves bejárat. Az épület egyik hosszanti oldalán két-két félköríves záródású ablak van. A 7×10 méteres belsőben sík, vakolt mennyezet, az északi fal közepéhez állított szószék és egy orgonaszekrényt utánzó harmónium található. Velük szemben rendes templomi padok vannak 70 ülőhellyel.

2007-ben a templom új tetőt kapott, 2009-ben a templomtornyot egy szinttel, 2,7 méterrel megemelték. A toronysüveg szerkezetét lecserélték, így magasabb lett 4 méterrel és vörösréz-borítást kapott. A toronyban két harang található. 2002-ben a templomban teljes belső felújítás történt, majd 2011-ben elkészült a templom külső festése is.

2014-ben pályázati, önkormányzati és egyházi támogatásokból valamint a gyülekezet erőfeszítéséből a régi helyén épült egy korszerű gyülekezeti ház.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”