Keresztek a háztetőn és fülkeszobrok

Keresztek a háztetőn és fülkeszobrok

„Az új kereszt kőhalmon áll.
Az apró jelképes Golgota
idézi, hogy Jézusnak már
miértünk meg kellett halnia.
Utam előtte elvezet,
és gyakran lábánál megállok,”
(Harcos Katalin: Fohász a keresztnél)

A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének, a keresztények dicsőségének a jele.

A katolikus emberek szerte a világon emlékeztető jelként Krisztus- keresztjét helyezik el közvetlen élő környezetükben, az utak mentén, határszéleken. Az élet egyre sűrűsödő dolgai közepette, a mindennapok sodrásában Krisztus- keresztjére feltekintve emlékezetükbe idézik, és így szívükbe vésik, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Községünkben is a faluból kivezető utakra, határszélekre, az „Öregfalu” akkori központi részére állítattak kereszteket a hívek. Az előtte elhaladót ezek imádságra vagy keresztvetésre, a férfiakat kalapjuk megemelésére késztették.

Fő téri kereszt

Annak idején a falu szélét jelezte ez a kőkereszt, majd a később bővülő település Újfalu részének kezdetét is jelölte. Az 1800-as években itt kezdődött a szérűs kert, melynek részlete a Feszty- körképen is látható. Pásztor János és felesége, Ellenbacher Mária állíttatták.

Mázsa téri kereszt

A településről kivezető és egyben a következő faluba, Fótra átvezető út szélén állítatta fel az 1800-as években Id. Hutter János a kovácsoltvas kerítéssel körbevett kőkeresztet. A Zrínyi utcai, de Mázsa térinek hívott kereszthez enyhülésre, imára a II. világháború idején sokan jártak szombatonként virágot hozva, és fohászkodva a fogságban lévőkért.

Torma végi kereszt

Helyszínünk a Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Sarló utcába vezető dombos része. Ez a kereszt az egykori ősi mogyoródi területről érkezett. Az 1853-as évszám az eredeti felállítás idejét jelöli. A kovácsoltvas kerítés Petruska Ferencz 1885-ben alapított műhelyéből való. Az 1950-es években került Szent Jakabról Hegedűs Mihály egyháztanács tag közreműködésével a Katolikus Plébániára. 1987-ben a Torma végi keresztnél első ízben vehettek rész a hívek szabadtéri szentmisén. Az előző évben elkészült (addig rendezetlen) terület új színfoltja lett a falunak azzal, hogy a kereszt környékén parkot létesítettek. A kereszt újkori nevezetessége, hogy közelében végezték ki és temették el az ismert politikust, Rajk Lászlót. Környékbeliek, utcabeliek gondozzák ezt a meghitt területet. 2017-ben került felújításra a corpus.

Pléh Krisztus és a Mária- kép

A Pléh Krisztust határkeresztként tartjuk számon. Csömör és Mogyoród határrész találkozásánál helyezték el annak idején. A fakeresztre erősített Krisztus eredetileg festett volt, de az időjárás viszontagságai lekoptatták színeit. Ennek ellenére az oda zarándoklókra a Pléh Krisztus különös szakrális erővel hat.

A Mária- képet Ács Richter József parasztgazda hálából állította 1894-ben. Ő faragta annak idején, és véste rá az imádságot. Felállításához több anekdota is fűződik, miszerint a jégveréstől óvta meg a vetést a Magasságbeli. De a falusiak azt a történetet is mesélik, miszerint: „Megindultak a lovak a boronával, beakadt a lába és egy fatuskó állította meg”. Ezen a helyszínen történt, s a kereszt a Mária- képpel a megmenekülés jelző oszlopa. Az idő múlása és a rongálások okán többször került javításra, felújításra. Először 1935-ben, majd a közelmúltban, amikor ifj. Kamarás József újította fel.

Kőkereszt a Gödöllői úton, mely a máriabesnyői zarándoklat egyik állomása

Felállításának idején még szőlőültetvényeket láthatott az erre járó a faluból kivezető úton. Érdekessége, hogy az apátsági templom kövéből faragták a feszület zárókövét. Régi vallásos szokás és hagyomány, amely még a múlt századot is végigkísérte: a búcsúsok kísérése és fogadása. A zarándokok egyik állomása volt ez a feszület, úton a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika felé. Itt megálltak, és az otthon maradottakért is imádkoztak, majd folytatták zarándoklatukat. Ez ad kultikus jelentőséget ennek a helynek.

Szent Jakab Emlékhely

A mai kor embere, elsősorban az itt élők, de a Budapestet körbe vevő rózsafüzér zarándoklaton imádságba merülő emberek is megpihenhetnek a fából faragott kereszt alatt Jakab apostol társaságában. Sebestyén Zoltán fafaragó készítette 2003-ban. Az emlékhelyet Tóth Mihály állíttatta.

Temető utcai Kereszt- Rózsafüzér Társulat

Kamarás Józsefné és a Rózsafüzér Társulat csoport tagjainak kezdeményezésére indult meg a hely kialakítása. Kamarás Rózsika és testvérei háza állt itt eredetileg, melyet lebontottak, s a kert adta a helyszínt. Később a területet odaajándékozták az egyházközösségnek. A tér kialakítása, térkövezése és bekerítése lelkiismeretes mesterembereknek köszönhető. Tujákt telepítettek, padokat helyeztek el, meghitt parkká varázsolták a kereszt környezetét. 2000 májusában szentelték fel.

Feszület a Hév állomás közelében

A Hév állomáson található feszület abban különbözik a település többi keresztjétől, hogy vastag fahasábokból alakították ki a keresztjét. Ezen helyezték el a fémből öntött Krisztus alakját. A feszületet a II. világháború után 1946-ban emeltette Egri József hálából, sebesült fia gyógyulásáért.

Kereszt a háztetőkön és a fülkeszobrok

A régi házak tető részét kovácsoltvas oromdísz zárta. Az oromkereszt védelmező jelkép, az ősi európai néphagyományokban gyökerezik. A hiedelem szerint óvta a házat és lakóit a gonosz erőktől és a kinti veszedelmektől.

Településünkön a háztetőkön látható keresztek egy része a falu egy szomorú eseményéhez kapcsolódik, az 1900-as évek tűzvészéhez. A váci Zichy püspök földjeinek odaajándékozásával segítette a híveket az újjáépítésben. Ezért hálából kerültek az akkor épülő hajlékokra a keresztek. Manapság is sokan helyezik fel oromdíszként a keresztet, de helyi eredetét talán most e néhány sorból ismerhetik meg.

A katolikus lakosság házain kívül-belül tükröződött a házban élő család vallása. Az épületek oromzatán vagy a kémények tetején keresztek álltak. Az épületek utcai homlokzatán pedig kis fülkében sokféle anyagból, például: fából, porcelánból, illetve cserépből készített Máriát vagy Jézust ábrázoló szobor található.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”