Mogyoródi Patak és Forrásvidékei

Mogyoródi Patak és Forrásvidékei

A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Mogyoród településen eredő Mogyoródi-pataknak két jelentős forrásvidéke van. Az egyik a Csíkvölgyekben, a homokra ültetett erdei fenyves és a Versegyházi út közé szorult több méter mély lösz szurdokokkal, égeressel szegélyezett csíkvölgyi forrásvidék, négy-öt jelentősebb forrásággal. A források, a térségben ritkaságba menő törésvonalak mentén bukkannak felszínre. Sajnos az utóbbi években odáig terjeszkedett a lakosság, hogy a Csíkvölgyi források mindegyik szemét alul bukkan felszínre, az egyik több 10 méter mély, forrásszurdokot a 2000-es évek elején, majdnem teljes hosszában feltöltötték. A sajátos morfológia képződmények, forrás szurdokok, delták és medencék, csak úgy őrizhetőek meg hosszú távon a jövő nemzedékei számára, ha védettséget kapnak.

Rövid indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A patak két forrásvidéke (Csíkvölgyek, Hármas források) és a teljes mogyoródi patakszakasz a nemzeti ökológiai hálózatnak része, mint ökológiai folyosó. Az élőhelyek egy része ez esetben is Natura 2000 jelölő élőhely.

Miért értékes a patak:

- források, forrás delták és forrás medencék
- védett növények, ritka társulások
- egyedi folyókanyarok és mély-, szakadó partfalak
- kultúrtörténeti érték, az ember és a természet kapcsolódási pontja

Az ismert források száma a felmérések során gyarapodott: Négy forráscsoport volt ismert 2-3 forrással, mely önmagában 8-12 forrást jelent, de rajtuk kívül még majd’ ugyanennyit találtunk a patak mentén lefelé.

A patak medre mentén több értékes, kis kiterjedésű társulás található, pl. sásosok, égeresek, nádasok, füzesek. A második felmérés során 5 védett fajt mutattunk ki a patakmeder menti sávban!

A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

- http://elopatak.blogspot.com/
- „A mogyoródi patak környezeti állapota és rehabilitációs lehetőségei” c. szakdolgozat Pásztor Tamás környezetkutató geográfus, Mogyoród, 2012. év
- A mogyoródi Somlyó-hegy és a Mogyoródi-Patak Csíkvölgyi Forrásvidékének és belterületi szakaszának helyi védetté nyilvánítását, természetvédelmi kezelését megalapozó botanikai vizsgálatok eredményei és értékelésük; RENATUR 2005 környezet- és természetvédelmi szolgáltató betéti társaság, 2016. év

A helyi érték hivatalos weboldalának címe:

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”