Nepomuki Szent János

Nepomuki Szent János

Wolfflin János 1340-50 között született Csehországban, a kicsiny Pomuk, mai nevén Nepomuk nevű mezővároskában. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentjeként, és a gyónási titok mártírjaként tartják számon. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. 1729-ben szentté avatták. Szobrai Magyarország egész területén is elterjedtek, különösen vízpartokon, hidakon, templomok kertjében.

Mogyoródon az 1770-es években készült a műkő posztamensen álló egészalakos szobor, papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal, karján feszülettel ábrázolják. Eredetileg a templommal szembeni ház udvarában állt félkör alakú talapzaton föléje épített kagyló formájú fedéllel. Ma már hiányzik ez a fedél.

A szobor megőrzésével kapcsolatban, mintegy 60 év múlva, a szoborral szomszédos Kamarás Mihály gazdasági feljegyzéseiben az alábbiakat olvashatjuk: „Atyám fölkarolta és átvette Szent Jánost 1833-ik évben, május 16-án. Gondnoka lett és megújította, festette, bekerítette, ez apáról fiúra marad, a kerítést fenntartják, a szobrot megújítják, ha a festék lekopik. Mogyoródi parókián így van beírva protikulomban (potokollumban). Jegyeztem Kamarás Mihály, 1879. évben április 26-án Isten kegyelméből.”

A szobor 1995-ben került mai helyére a Szt. Mihály Főangyal Templom bal oldali támfallépcső felső részének közelébe. A barokk Nepomuki Szent János szobor műemlék jellegű.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”