Hősök Ligete

Hősök Ligete

A Mogyoródi Katolikus Egyházközség temetőjének része a Hősök Ligete.

K. Juhász Józsefnek köszönhetjük, hogy a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonáknak külön temetkezési helyet alakított ki 1946-ban. Ez a hely a Hősök Ligete.

Több évtizeden keresztül nemes önzetlenséggel gondozta a fenyőkkel, sövénnyel, virágokkal beültetett végső nyugvóhelyüket és a sírkertet. A liget közepén, magas kőemelvényen óriás fakereszt áll. Név szerint megemlített 28 katona emlékét hirdeti az utókornak, akik 1938-1945 között különböző frontszakaszokon áldozták fel fiatal életüket. Későbbiek során a temető bejáratától jobbra, fent a sírok között az elesett német és szovjet katonáknak is sírkövet emelt.

Az elmúlt években Aranyosi-Péter Máté, a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve, a Mogyoród Község Önkormányzatának és Községünkért Mogyoródért Alapítványnak a támogatásával felújította a hősi sírokat.

A Hősök Ligetében állított kopjafák hirdetik az 1074-es mogyoródi csata emlékét, és az 1848 és az 1956 hős fiaink tetteit.

Nemzeti ünnepeinken, e méltó helyen gyertyagyújtással, koszorúzással és ünnepi megemlékezéssel adózunk hőseink emléke előtt.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”