Mogyoródi Sándor Huszárok

Mogyoródi Sándor Huszárok

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Mogyoródi Sándor-huszárok és Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesületének hivatalos bejegyzése 2010. évben történt, de már azt megelőzően már folytatta hagyományőrző tevékenységét. Zászlójukat 2006-ban szentelték föl a magyar huszár társadalom küldöttségei jelenlétében (lásd a mellékletben: Mogyoródi Hírek, 2006. 2. szám). Taglétszámuk 22 fő, ebből 15 fő lovasított, egyenruhával rendelkező, „hadra fogható" huszár.

Az Egyesület célja, hogy a magyar katonai hagyományőrzés szép és emberpróbáló feladatát, a huszár fegyvernem bemutatásával ápolja és életben tartsa, ezzel is erősítve a nemzettudatot. Élő történelem órákkal, csatajelenetekkel mutatják be felnőtteknek és a felnövekvő ifjúságnak az 1848-49-es szabadságharcban részt vett (eredetileg császári és királyi) 4. huszárezred katonáinak történetét. Lelkesen vállalják a lovas huszársággal járó sok-sok fizikai fáradalmat, törődést és a nem csekély anyagi terheket elkötelezettségből, miközben éltetik a huszárokra mindig is jellemző csapatszellemet, összetartást, a becsületes, példamutató életet.

Természetesen Mogyoródon a huszárok nélkül nem zajlik jeles esemény, de ezen kívül számtalan Pest megyei, illetve hazai jeles események szereplői, sőt határainkon túl is éltetik a híres magyar huszár virtust.

- Településükön szinte minden társadalmi, kulturális eseményen állnak sorfalat, vezetik a fölvonulásokat, koszorúznak pl. Szent László szobornál, Hősök Ligetében, temetőben és zárt épületben tartott ünnepségeken is, március 15-étől kezdve testvér-települési szerződéskötésnél, stb.

- A kezdetektől részt vesznek Európa egyik legjelentősebb hadijátékán, az 1849-es Dicsőséges Tavaszi Hadjáraton és csatáiban, Szentmártonkáta, Kóka, Dány, Isaszeg, Gödöllő, Szada, Veresegyház, Vác útvonalon, miközben kitérőt tesznek Mogyoród, Fót és Dunakeszi településekre, Dunakeszin a Katona dombon csatajelenetet is bemutatnak.

- Kerepesen részt vettek a Magyar Zászló és Címer Napja első nagyszabású ünnepségen.

- Díszegységük felvonulásával nyitják meg a Nemzeti Vágta központi rendezvényét a Hősök terén.

- Részt vesznek a Budai Vár hagyományos eseményein, pl. Március 15-én.

- Képviselték a magyar huszárságot 2005-ben a Lovas Világtalálkozón.

- Kísérték egy szakaszon a magyarság üdvözletét küldő Körkeresztet (Boldog Asszony jele) vivő zarándoklatot, amely a Balaton mellől számos magyarlakta település érintésével jutott el Csíksomlyóig.

- Rendkívül jelentős szerepet játszottak 2016. nyarán a Hősök terén bemutatott szabadtéri, látványos színielőadáson a magyarság honfoglalástól a XX. századig tartó történelme jeles eseményeinek, lovascsatáinak megjelenítésében, a korszakoknak megfelelő különböző ruhákban.

- Évente rendeznek Szent László lovaglást.

- Megyeszerte részt vesznek szép huszár egyenruhájukban más jeles alkalmakon is, pl. gróf nagykárolyi Károlyi László 80. és 85. születésnapján, Fóton.

- Tartanak huszárbálokat, együttműködnek a megye más hagyományőrző szervezeteivel.

A településük határait a Sándor Huszárok régen túllépték, a Kárpát-medence hagyományőrzői nagy családjának elismert tagjai. Pest megye szinte minden tájegységén ismertek, s mindig szívesen látott szereplők, amint a fenti kivonatos eseményjegyzék is tartalmazza. Budapest Hősök tere, Budai Vár, Vác, Fót, Dunakeszi, Veresegyház, Kerepes, Isaszeg, Gödöllő, Szada, Szentmártonkáta, Kóka, Dány, Galgahévíz, stb. Jelen voltak a Lovas Világtalálkozón, és többek között ők nyitják meg a Nemzeti Vágta központi rendezvényét.

Megjelenésükkel, bemutatóikkal, látványos és korhű viseletükben mindig elismerést váltanak ki a jelenlévőkből. Szívesen tartanak ismertetőket, felelevenítve a huszár hagyományokat, amelyeket látva és halva minden magyar büszkén húzza ki magát.

A gyermekeket a rendezvények végén felültetik a lovakra, s így bennük is maradandó élmények mélyülnek el. Tartanak felkérésre iskolai rendhagyó történelem órákat, s szerepeltek már filmben, s színdarabban is.

Tökéletesen megtestesítik a csak a magyarságra jellemző, virtusokban kiemelkedő lovas harcmodort. Büszkén viselik a Nádasdy Ferenc huszár generális, gróf Hadik András tábornagy, Kováts Mihály huszár ezredes, s még sok magyar hazafi által az egész világot ámulatba ejtő harcmodort híressé tevő huszár nevet.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

- https://www.magyarhuszar.hu/alakulat/mogyorodi-sandor-huszárok
- https://magyarhuszar.hu
- https://ceginformacio.hu
- https://vagta.hu
- https://honvedelem.hu
- https://facebook.com
- https://jaszjakohalma
- Mogyoródi Hírek 2006. februári lapszám címlapja és 2.-3. oldala, benne a zászlószentelés képei és szöveges leírás.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

Mogyoródi Sándor-huszárok és Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesülete

https://www.magyarhuszar.hu/alakulat/mogyorodi-sandor-huszarok-es-tortenelmi-lovas-hagyomanyorzok-egyesulete

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”