Evangélikus Templom

Evangélikus Templom

A gyülekezet múltjából az első adat 1715-ből származik. 1870-ben már számottevő evangélikus élt a faluban. A közösség akkori otthonát az imaház, az egy tantermes iskola és a tanítói lakás alkotta. Ezek az épületek tűzvészben pusztultak el a falu sok lakóházával együtt 1900-ban. 1901-ben új templomot építettek közegyházi segítséggel és a helyi maroknyi gyülekezet áldozatos munkájával. A templom ezúttal kőből készült.

Az 1965-ben történt belső átalakítást követően a templom otthonosabbá, korszerűbbé vált. A szószék az oltártérben található, de nem magasodik az oltár fölé. A templombelső terének legnagyobb értéke a Szita István evangélikus lelkész és festőművész által (al secco) szekkó technikával készített nagyméretű oltárkép. Rajta a mennyei Jeruzsálem fényei tükröződnek a Földön, s e körül Jézus életének állomásai, születése jászlától a Golgota keresztjén át, az üres sírig láthatóak.

Az oltárkép két oldalán Jézus egy-egy példázatát jelenítette meg a művész. Az elvetett mag szárba szökkenésének és a szőlőtő érett fürtjeinek ábrázolásával Isten igéjének gyümölcstermő hatásáról vallott a festő.

A Luther-rózsa az evangélikus hit jelképe, a szószék díszítő eleme is. Ez a jelkép a templom bejárati ajtaja felett is megjelenik, őrizvén Luther Márton emlékét. A templomtoronyban három harang van elhelyezve. 2002-ben a templomban teljes belső felújítás történt, majd 2011-ben elkészült a templom külső festése is.

A templom szomszédságában szolgálati lakást és két közösségi termet alakítottak ki, mely 2015-ben került felújításra. 2002-ben a templomban teljes belső felújítás történt, majd 2011-ben elkészült a templom külső festése is.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”