Népdalkör

Jakab Mihály Népdalkör

Helyben gyakran nem is ismerik, ismerjük fel-olyannyira természetesnek tűnhet számukra —számunkra, azok az értékek melyeknek az itt élők birtokosai. Talán így gondolkodunk a településen élők, azaz mi is, hogy talán nem vagyunk tudatában, hogy a Jakab Mihály Népdalkör milyen értékőrző feladatot tölt be évtizedek óta.

Fel kell ismerniük ezeket, hogy ezáltal is erősödjön önazonosság-tudatunk.

Fontos, hogy egyedi kincsünket, ebben a formájában is a település értékei között tartsuk számon.

A hagyományőrzés-hagyományápolás, a helyi és az egész magyar nyelvterület népzenéjének felelevenítése, megőrzése igen nemes feladat és célkitüzés.

Mogyoród Értéktár

Több felkérésnek tesznek eleget évtizedek óta.

A heti próbák felszabadult énekléssel, jókedvvel telnek az állandó daltanulás és gyakorlás nem kis feladat, A nyugdíjas korosztály erkölcsi kötelezettséget vállalt a helyi hagyományok színesítésében, a jeles napokon és ünnepeken való részvétellel. Az öltözetük pedig mindezt az érték átadást és megörzést, az erősítve jelenik meg. A mogyoródi asszonyviselet megjelenése a fellépések tartalmához, azt megerősítve kapcsolódik.

Értékteremtő és értékmegőrző. Mindkettő alap, a falu, azaz településünk kulturális gondolkodásmódjában. Méltó helyi értéktárunkban.

A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

- Az 1981-es évben Kaposi László Művelődési Ház vezetője kérésére összeállt pár asszony s így jött létre a Mogyoródi Asszonykórus. Első vezetőjük a helyi általános iskola énektanárnőjük volt. Majd őt követte Horváth István zenepedagógus. Az idő előrehaladtával egyre többen jöttek össze a próbákon.

- 1983-ban egy fóti fellépésen már „Kiváló Oklevél" volt a jutalmuk. Jakab Mihály tanár úr hallotta énekelni az asszonyokat és a felkérés után vállalta a vezetésüket.

- 1986-tól a férfiak is csatlakoztak az énekléshez és innentől már a Népdalkör volt a nevük. Csodálatos népdalokat, dalcsokrokat tanultak s óriási sikereket értek el. Tanár úr haláláig 1992-ig vezette a társulatot, s halála után a tiszteletből Jakab Mihály Népdalkörre változott a nevük.

- 1994-től Szeghalmi Ágnes lett a vezetője a Jakab Mihály Népdalkörnek. Majd egy év után 1995-től Hagyományőrző Egyesületet alapítottak. Juhász Béla az egyesület elnöke lett egészen haláláig 2017 01.25.-én bekövetkezett haláláig.

- A Népdalkör, ill. az Egyesület az eltelt több évtized alatt sokszoros Arany Minősítést szerzett. A Vass Lajos Népzenei Szövetség „Arany —Kiváló- a Művelődési Minisztérium „Kiváló Együttese" és 3 - szor kapták meg az „Arany Páva „díjat.

- A mai napig sikeresen működnek.

Rövid indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

- Kötődésük közösségükhöz, községünkhöz.

- Közösség létrehozásában betöltött szerepük.

- Értékeik: összetartozás érzése az egymástól való tanulás sokszínűsége.

- Az emberi kapcsolatok, a múlt népzenei kincsének átörökítése.

- Erősítő szerepük a lokálpatriotizmusban.

- Közösségi aktivitást generáló szerepük.

- Település arculatának megformálása.

- Maguk, családjuk történetének átörökítése.

„ A weboldal az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg
a HUNG-2020 kódjelű "Mogyoródi Népviselet" c. pályázat keretében.”